Elisabet Elmsäter Vegsö

Näringspolitisk expert stads- o platsutveckling, Svensk Handel

Beskrivning

Elisabet Elmsäter är näringspolitisk expert på Svensk Handel, vilket är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Hon har en bakgrund som specialist inom besöksnäring med erfarenhet som projektledare för Stockholmsstrategin, på Stockholm Visitors Board och inom resebranschen. Hon är också styrelseledamot i organisationen Svenska Stadskärnor.

tisdag

Det stora detaljhandelsskiftet