Erik Berg

Arkitekt, Inobi Arkitekter

Erik Berg kombinerar ett samhällsperspektiv där social-, ekologisk och kulturell hållbarhet är centrala, med ett engagemang för omsorgsfull och meningsbärande gestaltning och form.

tisdag
Resilienshus i Floda