Erik Jannesson

Expert hållbarhetsstyrning, Serus
onsdag

Så mäts socialt hållbart värdeskapande