Filip Elland

Hållbarhetschef, Castellum

Filip är hållbarhetschef på Castellum med ansvar för att utveckla fastighetsföretagets övergripande hållbarhetsarbete. Filip har tidigare arbetat på som uppdragsledare på ÅF och hållbarhetssamordnare på Fastighets AB Briggen

tisdag
Så hållbar är bygg-och fastighetsbranschen