Henrik Olsson

Utvecklingsledare stadskärnan, Falkenbergs kommun, Falkenbergs kommun

Beskrivning

Henrik Olsson är centrumutvecklaren från Lidköping som brinner för staden i alla dess skepnader. Han är utbildad civilekonom och florist men är idag verksam som utvecklingsledare för stadskärnan vid Falkenbergs kommun. År 2013 utsågs Henrik till ”Årets Centrumutvecklare”, vilket är en utmärkelse som delas ut av organisationen Sveriges Centrumutvecklare. Utöver sitt uppdrag i Falkenberg är Henrik engagerad i nationella och internationella erfarenhetsutbyten samt föreläser om platsutveckling, centrumutveckling och medborgardialog. År 2018 tog Henrik över som ordförande för stadsutvecklingssektionen på organisationen Samhällsbyggarna.

onsdag

När maten står i centrum