Ingemar Rindstig

E&Y, Leader Real Estate Nordics

Beskrivning

Om seminariepunkten

Det globala kapitalet

En stor optimism råder fortfarande på den globala fastighetsmarknaden. i stora delar av världen ökar allokeringen till fastigheter globalt, bland annat i de nordiska länderna. Allokeringen kommer att öka över lång tid, särskilt vid låg räntenivå. Under 2017 ökade transaktionsvolymerna till ett all time high för Danmark, Finland och Norge. Men samtidigt tornar sig ett antal skattepolitiska orosmoln upp sig på investerarhimlen.
Vi skall också vara medvetna om att kapitalströmmarna i den globala fastighetsmarknaden kan ta olika vägar beroende på förutsättningarna i respektive land menar Ingemar Rindstig, Chef för EY Real Estate Nordic som den 11 september ger oss en inblick i den globala fastighetsmarknadens och dess effekter på lokala marknader i norden. Även om Sverige har haft ett relativt stort inflöde av internationellt kapital kan en skärpt skattelagstiftning slå hårt mot investerarviljan.
Utifrån de senaste makroekonomiska bedömningarna och politiska händelserna ger Ingemar Rindstig en uppdaterad bild av det globala investerarklimatet. Vart är kapitalet på väg?

Se alla talare här >>