Jenny Tonning

Projektutvecklare, Mölndala Fastighets AB

Jenny Tonning arbetar som projektutvecklare på Mölndala Fastigets AB, det kommunala bolaget som leder projektet Forsåker. Hennes roll är att arbeta med utvecklingen av de äldre industribyggnaderna i området samt de bilvande kommersiella fastigheterna. Detta innebär strategiskt arbete med olika utredningsfrågor för att på bästa sätt utveckla Forsåker till ett besöksmål, en betydande destination.

tisdag
Från historiskt pappersbruk till modern stadsdel och destination