Johan Kuylenstierna

Vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och adjungerad professor vid Stockholms universitet, Stockhoms Universitet

Johan Kuylenstierna är en av Sveriges mäktigaste miljöprofiler och är professor vid Stockholms Universitet. Han är även vice ordförande i Klimatpolitiska rådet som granskar regeringens klimatpolitik. Han är övertygad om att näringslivet är den nya miljörörelsen som kommer att ta en ny aktiv och stark roll att förverkliga de Globala målen.

tisdag
Är näringslivet den ny miljörörelsen?