Maria Säterdal

VD, Växjöbostäder

Beskrivning

Maria Säterdal är vd för det kommunägda fastighetsbolaget Växjöbostäder som äger och förvaltarca 8 900 lägenheter, varav 1 900 studentlägenheter och 42 000 kvm lokaler. Hon var tidigare vd för det kommunägda fastighetsbolaget VÖFAB och dessförinnan chef på Getinge Disinfection AB.

Inga programpunkter matchade.