Mark Isitt

Journalist och arkitektskribent

Beskrivning

Mark Isitt är journalist och författare uppvuxen på ön Marstrand. Han har skrivit om stadsutveckling, arkitektur och design sedan slutet av 80-talet för både svenska och utländska tidskrifter och har inkluderats i en antologi över Sveriges bästa journalistik. Han var tidigare chefredaktör och ansvarig utgivare för den nordiska kvartalstidskriften Forum och verkar idag bland annat som arkitekturkritiker på Göteborgs-Posten.

Termen attraktiv stad har blivit vardagsmat i kommunala utvecklingsplaner. Vikten av att arbeta med attraktiva stadsmiljöer och platser där människor vill uppehålla sig och umgås har anammats av allt fler. Men fortfarande finns mycket kvar att önska. Både inom kommunal verksamhet och hos privata näringslivet får förskönande insatser och upprustning ofta stryka på foten till förmån för vardagligt underhåll och basverksamhet.
Journalisten och författaren Mark Isitt menar att beslutsfattare ofta väljer att blunda för stadens inneboende kvalitéer och det som med relativt enkla medel skulle kunna lyfta stadens uttryck och attraktivitet.
Vi tror att bedömningen av skönhet är individuell men när det kommer till stadsmiljöer och platser är bedömningen objektiv. Forskning visar att vi alla har en relativt homogen bild av vad som är fult och vackert i en stad.
Välkommen till ett samtal med journalisten och författaren Mark Isitt där han ger sin syn på skönhet i en stadsmiljö, arkitektur och vackra stadsmiljöer utifrån exempel från svenska städer.

onsdag

Skönheten i staden