Niklas Wennberg

Akvaponikodlare, Hyla Pond

Niklas Wennberg är grundare och verksamhetsledare på företaget Pond, som jobbar med framtidens matproduktion – närodlad fisk och grönsaker

tisdag
Resilienshus i Floda