Pär Svensson

Hållbarhetscoach, Building Future Institute

Pär Svensson är Styrelseordförande i Building Future Institute, som är katalysator och samordnare av värdeskapande för hållbar samhällsutveckling, samt projektledare för Boverkets forskningsprojekt ”Resilienshus i Floda”

tisdag
Resilienshus i Floda