Per Eriksson

VD, City i samverkan Stockholm

Beskrivning

Per Eriksson är vd för City i samverkan Stockholm, vilket är en icke vinstdrivande medlemsorganisation med medlemmar som Stockholm stad, fastighetsägare, handeln, SL och Polisen samt enskilda företag och organisationer. Tillsammans med citys aktörer genomförs samverkansprojekt för att förbättra platser och funktioner. Målsättningen är alltid en vacker, trygg, attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. År 2016 fick Per ta emot utmärkelsen Årets Centrumutvecklare av föreningen Sveriges Centrumutvecklare. Priset tilldelas en person som på ett framgångsrikt sätt genomfört en utvecklingsprocess, projekt, en kampanj eller ett arbete inom ramen för centrumutveckling i stadskärna, handelsplats eller köpcentrum.

onsdag

Efter Drottninggatan. Behöver vi terrorsäkra staden?