Peter Johnson

Produktchef, Moelven Wood Projekt

Peter Johnson har med Moelven Wood Projekt utvecklat och levererat synligt, ofta brandskyddat, trä till större träfasader och byggprojekt i över 15 års tid. Peter är även medlem av Byggmaterialindustriernas Brandutskott och en av grundarna till branschföreningen Nordiskt Brandskyddat trä.

tisdag
Brandskyddade träfasader för flervåningshus - vilka är möjligheterna