Ragnhild Backman

VD, Backmans Fastigheter

Beskrivning

Ragnhild Backman är vd för Backmans fastigheter och bland annat ordförande i Centrumlyftet i Örnsköldsvik och styrelseledamot i Diös

tisdag

Det stora detaljhandelsskiftet