Roxana Slavcheva

Avdelningschef och expert inom stadsutveckling, The Economist Intelligence Unit

Beskrivning

Roxana Slavcheva är avdelningschef och expert inom stadsutveckling på the Economist Intelligence Unit. Hon är en erfaren forskare som specialiserat sig på städers ekonomiska utveckling och stadspolitisk analys vid London School of Economics. Roxanna har medförfattat projektrapporten ”New Climate Economy”, framtagen för Global Commission on the Economy and Climate, där hon bidrog med perspektiv i gränssnittet mellan ekonomisk tillväxt och ekologisk hållbarhet.Roxana har en magisterexamen i Urban Economic Development från University College London samt en dubbel kandidatexamen i internationella relationer och ekonomi från Boston University.

Länge har Melbourne toppat listan över världens bästa stad att bo och leva i. Innan dess var Vancouver länge ohotad etta.
Konceptet för The Economists liveability ranking är enkel: den mäter vilka platser runt om i världen som har de bästa respektive sämsta levnadsvillkoren. Varje stads relativa bekvämlighet mäts med 30 kvalitativa och kvantitativa variabler över fem breda kategorier; stabilitet, sjukvård, kultur och miljö, utbildning samt infrastruktur. Varje faktor i en stad bedöms som acceptabel, uthärdlig, obekväm, ej önskvärd respektive oacceptabel. För kvalitativa indikatorer erhålls en bedömning utifrån vad analytiker och boende i staden tycker. De kvantitativa indikatorerna beräknas utifrån hur städerna presterar inom ett antal olika externa datapunkter.
Poängen sammanställs sedan och vägs till ett index mellan 1 till 100, där 1 anses vara oacceptabelt och 100 är den ideala miljön. Liveabilityrankingen presenterar såväl en helhetspoäng som en poängbedömning för varje kategori.
Hur presterar de nordiska städerna i jämförelse med andra delar av världen? Hon kommer att presentera färska data från EIU:s världsomspännande Liveability-undersökning. Undersökningen baseras på 140 städer och rangordnar vilka som är de bästa respektive, sämsta ställena att bo på.

onsdag

The world`s best and worst cities to live in