Sofia Ulver

Konsumtionsforskare, Malmö Nation

Beskrivning

Sofia Ulver är docent och forskare specialiserad på hur vi konsumenter beter oss och varför vi gör de val vi gör. Hon är verksam på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, där hon också skrev sin avhandling om konsumentkulturer, kritisk marknadsföring och sociokulturella trender. Förutom detta har hon bl.a. varit projektledare på IKEA och chef på Orange. Hon utmanar gärna det konventionella och räds inte obekväma sanningar. Hennes forskning om vikten av nördar för att driva samhällsutveckling har fått stor uppmärksamhet, likaså hennes bok Status från 2012.

Inga programpunkter matchade.