Stefan Ränk

Koncernchef, Einar Mattsson

Beskrivning

Stefan Ränk är jurist i grunden men vid sekelskiftet gick han in i familjeföretaget ungefär samtidigt som hans morfar, grundaren Einar Mattsson, lämnade ifrån sig ledningen. Efter flera år i koncernledande ställning blev Stefan Ränk koncernchef 2009. Einar Mattsson AB är Stockholms största privata ägare av hyresbostäder med ca 5 200 bostäder och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i Stockholms län. Koncernen har ett förvaltningsbolag med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och förvaltar idag totalt cirka 15 000 bostäder. Till år 2024 kommer Einar Mattsson-gruppen att uppföra ytterligare 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Stefan Ränk är idag en tongivande röst i den bostadspolitiska debatten.

tisdag

Så påverkas fastighetsbranschen av valutgången

onsdag

Hett så in i Norden