Är näringslivet den ny miljörörelsen?

  • tisdag / 15 oktober / 2019
  • 11:15-12:00
  • Lokal Lila scenen

Beskrivning

Johan Kuylenstierna är mer positiv till utvecklingen idag än för fem år sedan. Utvecklingen mot attraktiva städer och en trygg energiförsörjning ger nya affärsmöjligheter och därmed konkurrenskraftiga företag. Men det är utvecklingen lokalt som avgör om vi ska lyckas globalt.

Medverkande
Karin Klingenstierna Klingstar AB
Johan Kuylenstierna Vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och adjungerad professor vid Stockholms universitet Stockhoms Universitet

Välkommen att ta del av scenprogrammet!