Arkitekten som klimatambassadör

  • tisdag / 15 oktober / 2019
  • 13:30-13:45
  • Lokal Lila scenen

Beskrivning

Vi står inför stora utmaningar i vår byggda miljö när klimatet förändras. Arkitekten har unik kompetens i att se helhet och kunna göra avvägningar mellan olika intressen och kan som ambassadör för klimatet ge förslag på lösningar som är mer gynnsamma än de traditionella. På Sweco kombinerar vi forskning med projektering, och tvärdisciplinärt med expertis för att alltid komma fram med den bästa lösningen.

Medverkande
Kajsa Crona Arkitekt SAR/Bostadsstrateg Sweco architects

Välkommen att ta del av scenprogrammet!