Bohusbanan som del i regionens utveckling

  • onsdag / 16 oktober / 2019
  • 12:45-13:00
  • Lokal Lila scenen
Medverkande
Miguel Odhner Kommunstyrelsens ordförande Kungälvs kommun
Johan Trouve VD Västsvenska Handelskammaren
Johan Wessman VD Øresundsinstituttet

Välkommen att ta del av scenprogrammet!