Brandskyddade träfasader för flervåningshus - vilka är möjligheterna

  • tisdag / 15 oktober / 2019
  • 13:35-13:55
  • Lokal Röda scenen

Beskrivning

Parallellt med den ökande efterfrågan på trä som stommaterial har behovet och önskan av att synliggöra trä ökat. Trä används även mer och mer som beklädnad på byggnader av andra stommaterial än trä.

Vilka valmöjligheter och brandkrav finns det för trä som fasadmaterial till flervåningshus ?

Vad kan förväntas av det framtida utseendet, när önskemålet är minimalt med underhåll ?

Medverkande
Peter Johnson Produktchef Moelven Wood Projekt

Välkommen att ta del av scenprogrammet!