Göteborgs högsta trähus?

  • tisdag / 15 oktober / 2019
  • 13:45-14:00
  • Lokal Lila scenen

Beskrivning

Hur går det med trähusbyggandet? Hur högt kan vi bygga med trä? Var går smärtgränsen idag och hur kan vi utmana den för att komma framåt med att bygga hållbart och klara dem globala miljömålen. Vi visar vårt förslag med 12 våningar studentbostäder

Medverkande
Sanna Bergman Svärd Arkitekt SAR/MSA Sunnerö Architects
Anna Sunnerö ArkitektSAR/MSA Sunnerö Architects

Välkommen att ta del av scenprogrammet!