Helheten, hållbarheten och allting

  • onsdag / 12 september / 2018
  • 16:00-16:45
  • Lokal A4

Beskrivning

Här bygger vi förståelse för helheten. De ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av hållbarhet kan inte adresseras var för sig, utan måste förenas och ses som en enhet.

Moderator
Medverkande
Martin Lindvall Samhällspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige
Ing-Marie Odegren Hållbarhetscoach fd VD på Alingsåshem
Karl Törnmarck Head of international affairs SABO