Hot seats: Hur använda Proptech i sin verksamhet

  • tisdag / 11 september / 2018
  • 11:40-12:00
  • Lokal A5
Medverkande
Annica Modin Stadsutvecklingsstrateg samt tf bostadsrättschef Wallenstam
Alan Shürer Chef Förvaltningsutveckling Familjebostäder i Göteborg AB