Hur mycket mod krävs för hållbar utveckling?

  • onsdag / 12 september / 2018
  • 14:00-14:30
  • Lokal A4

Beskrivning

Ledarskapet behöver förändras för att ställa om till hållbart. Hur ser det nya ledarskapet utoch vad innebär det? Vi får även en inblick på hur upphandlings och avtalsmodellen "Partnering" skapar ättre förutsättningar för hållbarhet.

Moderator
Medverkande
Sverker Alänge Chalmers
Lars Arrhed Lindahl Advokatbyrå
Tomas Holst Dialouge & action