Klimatförbättrad betong – lågt hängande frukt för hållbart byggande!

  • onsdag / 16 oktober / 2019
  • 14:20-14:40
  • Lokal Lila scenen

Beskrivning

I en tid när långsiktig hållbarhet och resurseffektiv materialanvändning står i fokus, har vi ett ansvar att nyttja alla våra byggmaterials potential till fullo. Vi måste våga tänka på nytt sätt och involvera alla i värdekedjan. Vilken utveckling sker i betongbranschen och vad är klimatförbättrad betong? Varför tänka resurseffektiva konstruktioner och ”rätt betong på rätt plats” redan i projektets tidiga faser? Och hur kan betongens klimatpåverkan nå en halvering redan idag?

Medverkande
Helena Karlsson Projektledare Svensk Betong
Mats Karlsson produktchef Thomas Betong

Välkommen att ta del av scenprogrammet!