Klimatsmart byggande

  • tisdag / 15 oktober / 2019
  • 15:40-16:00
  • Lokal Röda scenen

Beskrivning

Hur den offentliga sektorn tillsammans med marknaden kan driva hållbarhetsarbetet, följa upp det och ta lärdom. Som exempel används Lindholmshamnen, där vi tagit fram ett hållbarhetsprogram och gestaltningsprogram som marknaden svarat upp till. Hållbarhetsvisionen har syftat till att bygga stimulerande byggnader och levande mellanrum, med ett litet klimatavtryck. ”Klimatsmart” blir det när vi finner lösningar som svarar mot flera mål samtidigt. Kvarteret Dockan är ett exempel i Lindholmshamnen som blev nominerat till Plåtpriset 2019 för den innovativa fasadlösningen i shingelteknik med återvunnen aluminium. Älvstranden Utveckling sålde fastigheten till Skanska 2016 och det är Skanska som tillsammans med White Arkitekter står bakom det nya kvarteret på Lindholmen.

Medverkande
Karl Holst Ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna
Evelina Johansson Processledare Älvstranden utveckling, Göteborg

Välkommen att ta del av scenprogrammet!