Med fokus på de Globala målen

  • tisdag / 15 oktober / 2019
  • 09:45-10:00
  • Lokal Lila scenen
Medverkande
Elisabet Elfström Vice Förbundsdirektör Sveriges Arkitekter
Karin Klingenstierna Klingstar AB
Reinhold Lennebo VD Fastighetsägarna Sverige
Anna Lönn Lundbäck Regionchef i Väst Sveriges Byggindustrier

Välkommen att ta del av scenprogrammet!