Park som huvudgata? Ett annat sätt att planera stad.

  • tisdag / 15 oktober / 2019
  • 15:20-15:40
  • Lokal Röda scenen

Beskrivning

Vad skulle hända om vi "vände" på vårt traditionella sätt att planera och lät en park genom hela Borås vara ryggraden i en pånyttfödd stad. En stad som växer utifrån en park istället för en huvudgata skulle antagligen ge en helt annan typ av stad.

Ett Borås som hänger samman från Norr till söder där många befintliga parker och mötesplatser binds samman av denna "superpark", ett Borås där olika stadsdelar får nya vägar till kontakt över de många inbyggda barriärer i stadsväven. I Borås har sedan ett antal år funnits en vision om att dra en 5km lång park rakt genom stadens centrala delar.

Förutom att den sammankopplar två stora rekreationsområden /grönområden så binder parken samman delar av staden som idag är ganska isolerade.

Den viktigaste aspekten är dock att den visar vägen för hela stadens planering de närmsta 50 åren.

Medverkande
Richard Mattsson Stadsarkitekt Borås stad

Välkommen att ta del av scenprogrammet!