Planera en stad för flickor och den kommer att passa alla

  • onsdag / 16 oktober / 2019
  • 11:00-11:30
  • Lokal Lila scenen

Beskrivning

UrbanGirlsMovement i Botkyrka är ett stadsutvecklingsprojekt som tar fram nya processmetoder för möjligheten att skapa mer jämlika och jämställda stadsmiljöer. Unga tjejer från platsen har under ett års tid utvecklat lösningar på utmaningar de själva identifierat i stadsrummet.

Medverkande
Emelie Anneroth Social hållbarhetskonsult #UrbanGirlsMovement
Karin Klingenstierna Klingstar AB

Välkommen att ta del av scenprogrammet!