Räntan, bopriserna och allting

  • tisdag / 11 september / 2018
  • 16:00-16:45
  • Lokal A3

Beskrivning

Seminariets titel anspelar på "Livet, universum och allting" som är en klassisk fras från boken Liftarens guide till galaxen. Och här lyfter vi de stora frågorna. Hur ser den globala utvecklingen ut när det gäller urbanisering och varför är den bra för tillväxt och välfärd? Vilken utveckling ser vi för fastighetssektorn och hur ter sig utmaningarna och riskerna med den höga skuldsättningen? På detta seminarium får du ta del av fd finansminister Anders Borgs omvärldsanalys för fastighetssektorn och hans syn på hur reformer på bostadsmarknaden borde utformas

Moderator
Rudolf Antoni Fastighetsägarna
Medverkande
Anders Borg fd finansminister