Stark byggkonjunktur i hela Norden

  • tisdag / 11 september / 2018
  • 11:15-12:00
  • Lokal A3

Beskrivning

Den ekonomiska återhämtningen inom euroområdet bidrar till ökad tillväxt i de nordiska länderna. Det visar Sveriges Byggindustriers rapport ”Nordisk byggkonjunktur 2017-2018”. De många likheterna mellan ekonomierna i Norden återspeglas i byggkonjunkturen. Sedan 2014 har antalet påbörjade bostäder ökat år för år i varje land. Men hur ser förväntningarna ut inför de kommande åren och hur ser byggföretagen på den nordiska marknaden?

Moderator
Rudolf Antoni Fastighetsägarna
Medverkande
Anna Broman Bostadspolitisk expert Sveriges Byggindustrier
Åsa Henninge VD Wästbygg Projektutveckling
Carola Lavén EVP & Head of NCC Property Development NCC
Ola Serneke VD och koncernchef Serneke Group AB