Tillverka i trä – testbädd för robotisering av bostäder, vad är på gång?

  • tisdag / 15 oktober / 2019
  • 12:30-13:30
  • Lokal Röda scenen

Beskrivning

”Tillverka i Trä” är namnet på ett kommande utvecklingscentrum med en test- och demomiljö utvecklad för att undersöka digital automatisering. Hur sker utveckling av industriella processer och vad påverkar resultatet – samhället och vår byggda miljö?
Med utgångspunkt från ”Tillverka i Trä-projektet” pratar vi robotar och industriell tillverkning, byggdelar eller stadsdelar… Ett samtal om verklighet och visioner. Karin Löfgren och Karin Hedlund samtalar med Frank Beno och Sören Gustafsson kring industriella processer.
En inbjudan till samtal  från nätverket TränätverkA . Karin Hedlund visar även exempel från Chalmers Robotlab.

Medverkande
Dan Engström Affärsutvecklare Byggprojektering och adjungerad Professor WSP
Karin Hedlund Arkitekt White och instruktör Chalmers Robotlab ACE, TränätverkA
Karin Löfgren Arkitekt och trä- och hållbarhetsstrateg AIX, TränätverkA
Jens Stålby Fabrikschef Derome Husproduktion AB

Välkommen att ta del av scenprogrammet!