Timber on top- Kan påbyggnader i trä vara lösningen på upprustningen och förtätningen av miljonprogrammet?

  • tisdag / 15 oktober / 2019
  • 11:30-12:00
  • Lokal Röda scenen

Beskrivning

En övervägande del av fastighetsbeståndet ifrån 60-70 talet behöver en rejäl upprustning men det är svårt att finansiera. Kan förtätning med hjälp av påbyggnader i trä påverka projektekonomin och helt plötsligt göra det lönsamt att rusta upp?

Medverkande
Jessica Becker Projektkoordinator, Arkitekt SAR/MSA Föreningen Trästad
Ulrik Berg Vice ordförande byggnadsnämnden Umeå kommun
Marie Johansson Senior Researcher RISE

Välkommen att ta del av scenprogrammet!