Tipping point- Är träbyggande verkligen svaret på klimatfrågan?

  • tisdag / 15 oktober / 2019
  • 10:30-11:00
  • Lokal Röda scenen

Beskrivning

Diskussion kring tillgång på råvara, hållbart skogsbruk, biologisk mångfald i ett svenskt perspektiv men även på ett internationellt plan. Det känns mer självklart i en skogsnation som Sverige med trä men är även bra ur klimatsynpunkt för export?

Medverkande
Jessica Becker Projektkoordinator, Arkitekt SAR/MSA Föreningen Trästad

Välkommen att ta del av scenprogrammet!