"De Motstridiga Megatrendernas Tid"

  • onsdag / 12 september / 2018
  • 09:45-10:30
  • Lokal A5

Beskrivning

"Vi befinner oss i en era av synnerligen motstridiga sociokulturella logiker som styr hur vi som konsumenter och medborgare tänker, känner, agerar, lever, konsumerar, innoverar och använder våra städer. Vilka är dessa logiker och vilka trender är det som vinner respektive står på spel? Och hur använder vi dem vid planering av våra städer, fastigheter och konsumtionsarenor?"

Moderator
Anna Liljenby Fastighetsägarna
Medverkande
Sofia Ulver Konsumtionsforskare Malmö Nation