Uppkopplade byggplatser – digitalisering av byggandet

  • onsdag / 16 oktober / 2019
  • 12:00-12:40
  • Lokal Röda scenen

Beskrivning

Digitaliseringen pågår för fullt i samhället och denna utveckling är något som även aktörerna inom byggbranschen måste förhålla sig till. Projektet ”Uppkopplad byggplats” verkar som en katalysator för att digitalisera byggbranschen genom att bedriva ett antal testbäddsprojekt där olika digitala tekniker testas i skarpt läge, i faktiska byggprojekt. Med bas i erfarenheterna från projektet presenteras bland annat möjligheter, utmaningar och effekter av digitalisering inom byggandet.

Presentationen omfattar bland annat:

Vad är digitalisering och hur kopplar man upp byggplatserna?

Vilka möjligheter och utmaningar finns när man vill koppla upp sina byggplatser?

Vilka effekter kan man få ut av digitaliseringen inom byggandet?

Resultat från de faktiska testerna som utförts.

Medverkande
Martin Rudberg Professor Linköpings Universitet

Välkommen att ta del av scenprogrammet!