Wood First- Kommunalt träbyggande i offentlig regi

  • tisdag / 15 oktober / 2019
  • 12:00-12:30
  • Lokal Röda scenen

Beskrivning

Hur kan kommunerna jobba för att uppnå Agenda 2030 inom byggsektorn? Planmonopolet ger de stora möjligheter att påverka i rätt riktning men det är många kommuner som inte vet hur. Trästad har tagit fram ett processtöd för att hjälpa till. Vad är då framgångsfaktorerna?

Medverkande
Jessica Becker Projektkoordinator, Arkitekt SAR/MSA Föreningen Trästad
Stig Bertilsson Kommunstyrelsens ordförande Bengtsfors kommun
Victoria Kalén samhällsbyggnad konsult WSP Advisory
Therese Kreisel Planarkitekt Skellefteå kommun/SKL
Helena Kylin Fastighetsstrateg Varbergs kommun

Välkommen att ta del av scenprogrammet!