Brukspecialisten i Väst AB

  • Plats: A02:31

Beskrivning

Brukspecialisten Tegel levererar kompletta projekterade fasadlösningar med tegel, anpassade efter varje projekt. I samarbete med Gamle Mursten kan vi som den enda tegelleverantör på marknaden erbjuda Återvunnet fasadtegel i större skala. Resultatet ger ett garanterat vackert patinerat utseende, sparar miljön samt möjliggör för långsiktigt cirkulärt byggande.

Genom en patenterad rensningsteknologi säkerställer vi att gammalt byggavfall kan återanvändas. De gamla tegelstenarna rensas, kontrolleras och sorteras för att sedan maskinellt packas om för att kunna säljas i nyproduktion i större skala. Tegelstenarna som återanvänds är CE-godkända och har samma garantier som nyproducerad tegelsten, även frostskyddsgaranti.

2000 återvunna tegelstenar, eller cirka 30 kvm fasadyta sparar miljön 1 ton CO2.

Brukspecialisten Tegel arbetar även med fasadtegel från hela Europa. Vi hjälper dig som arkitekt och beställare att välja tegel från våra utställningar, vi tar fram tegelprover och provmurar och hjälper till med fogfärger och förband. Våra konstruktörer tar sedan fram en komplett murverksprojektering där rörelser, laster, infästningar, öppningar och avbärningar visualiseras med anvisningar och specifikationsunderlag. Helt anpassade efter ditt projekt. Vi offererar sedan ett komplett murverk till entreprenör och hjälper till att starta upp och följa arbetsplatsen.

Adressuppgifter
Brukspecialisten i Väst AB
c/o Angered Byggvaror AB
424 35 Angered
SVERIGE
telefon
+46 31 7710090
Följ utställaren på

Byggnadsdelar/byggmaterial

Byggnadsdelar/byggmaterial

Källsortering & miljö

Källsortering & miljö
Representerat företag visas med en bock