Den nordiska arenan för framtidens fastighetsbransch

En mötesplats specialdesignad för modern fastighetsutveckling

Boka monter nu

En mötesplats specialdesignad för modern fastighetsutveckling

Boka monter nu

Nordic PropertyExpo arrangeras av Fastighetsägarna och Svenska Mässan.

partners2

Vi på Fastighetsägarna hälsar varmt välkommen till Nordens största och främsta mötesplats för alla som arbetar och verkar inom fastighetsbranschen.

Nordic PropertyExpo – en helt ny konferens, mötesplats och mässa för den nordiska fastighetsmarknaden. Ingen annan mötesplats samlar alla som utvecklar, driver och investerar i fastighetsbranschen på samma omfattande sätt. Här får du som utställare möjlighet att träffa hela branschen både från den privata fastighetsmarknaden och allmännyttan. På plats finns representanter från alla olika yrkeskategorier och roller, allt från fastighetsskötare till den ytterst beslutsfattande Vd:n.

Parallellt arrangeras Sweden Property Investment Market- ytterligare en ny mötesplats framtagen i syfte att belysa och berika den svenska fastighetsmarknaden och ge en möjlighet för alla kommuner, exploatörer och städer att presentera sina utvecklingsplaner.  Här samlas de mest inflytelserika svenska fastighetsaktörerna inom kontorskomplex, bostäder, detaljhandelsbyggnader, hälso- och sjukvård, sportanläggningar och logistik- och industrilokaler för att nätverka, utveckla sin kompetens och för att göra affärer.

I två dagar samlas fastighetsbranschen för att diskutera och sätta agendan för det moderna och framgångsrika samhället med ett fastighetsbestånd som bidrar till en välgörande urbanisering. Nordic PropertyExpo är fastighetsbranschens egen plattform för att förändra och påverka, oavsett roll som besökare eller utställare.

Dessutom erbjuds ett omfattande seminarieprogram med högaktuella nyckeltalare, flera internationella dragplåster och politiska debatter.

Besökarna efterfrågar

  • Nya leverantörer som kan hjälpa besökarna i förflyttningen till framtidens fastighetsutveckling.
  • Nätverk och matchmaking, träffa andra i samma situation och experter på området.
  • Trendrapporter och trendanalyser, vad kommer imorgon och hur ser morgondagens stadsplanering, samhälle och beteende ut.
  • Kunskapsöverföring, trendspaning i världsekonomin och best practice.
  • Internationella influenser och framgångsmodeller.
  • Ny teknik som kan förenkla och effektivisera drift, underhåll och utveckling.
  • Effektivare och flexiblare renoverings- och underhållsprocesser.

Boka monter

Välkommen att boka monter på Nordic PropertyExpo!

Läs mer och boka din monter

Samarbetspartners

Sveriges ByggindustrierGröna StäderBusiness Region Göteborg